Aanmelden van hulpvragen

Verzoeken voor aanpassingen in woningen kunnen worden ingediend via  mail@hetzalwerken.nl. Vermeld daarbij:

  • naam, adres en telefoonnummer van de bewoner met de hulpvraag
  • wanneer een bewoner zelf niet in staat is de telefoon te beantwoorden: naam en telefoonnummer van een contactpersoon
  • aard van de hulpvraag

En indien de vraag via een woningcorporatie komt:

  • naam, telefoonnummer (direct) en mailadres van contactpersoon woningcorporatie

Kosten

'Het Zal Werken!' brengt alleen materiaalkosten en voorrijkosten (€ 2,- tot max. € 5,-) in rekening. Bewoners worden gevraagd deze kosten zelf te betalen, tenzij ze daar vanwege financiele omstandigheden niet toe in staat zijn. In dat geval wordt een eigen bijdrage gevraagd en kan 'Het Zal Werken!' mogelijk alternatieven bieden.