Het Corona-virus heeft natuurljik ook gevolgen voor ‘Het Zal Werken!’. Onze doelgroep is kwetsbaar en we willen natuurlijk niet het risico lopen  mensen te besmetten. Ook willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het zoveel mogelijk tegen gaan van verdere verspreiding van het virus.

Daarom voert ‘Het Zal Werken!’ de komende tijd alleen urgente klussen uit: situaties waarin het risico groter is als we niet iets doen. Of als daardoor mensen eerder uit een zorghotel naar huis kunnen (zodat plekken vrijgemaakt kunnen worden voor corona-patiënten).

In de tussentijd kunt u natuurlijk wel vragen voor kleine woningaanpassingen bij ons melden. Zodra het weer verantwoord is, pakt ‘Het Zal Werken!’ natuurlijk gewoon de draad weer op!

We hopen op begrip voor deze situatie.